Satelity

Satelity sú spoľahlivé, dostupné a vysoko účinné všade tam, kde iné spôsoby prenosu dát zlyhávajú.

Satelity sú spoľahlivé, dostupné a vysoko účinné všade tam, kde iné spôsoby prenosu dát zlyhávajú. Poskytujú vysoko kvalitné televízne a rozhlasové vysielanie či mobilné pripojenie v ťažko dostupných oblastiach. Zaisťujú konektivitu na vode aj vo vzduchu, slúžia na vládne účely a v neposlednom rade tiež zabezpečujú komunikačné spojenie v životu nebezpečných a núdzových situáciách.

 

Vypustenie satelitov SES do vesmíru v roku 2017

SES-10
SES-10 je prvý viacúčelový satelit vo flotile SES, ktorý poskytuje služby výhradne pre Latinskú Ameriku. Jeho vysoký výkon rozširuje kapacity SES v regióne a umožňuje vysielanie priamo do domácností (DTH), ako aj poskytovanie korporátnych služieb a služieb v oblasti mobility. Satelit SES-10 nahradil kapacitu v súčasnosti poskytovanú ďalšími SES satelitmi na orbitálnej pozícii 67°W. Navyše zabezpečuje aj dodatočnú kapacitu pre Mexiko, Strednú a Južnú Ameriku, ako aj Karibskú oblasť.
Nosná raketa: Falcon 9
Kozmodróm: Kennedyho vesmírne stredisko, Mys Canaveral, Florida, USA
Deň vypustenia: 30. marca 2017

SES-15
Satelit SES-15 disponuje technológiou širokých lúčov a HTS s využitím v leteckej doprave. Navyše zabezpečuje kapacitu pre systém WAAS, ktorý rozširuje navigačný systém GPS. Prvý hybridný satelit SES je umiestnený na orbitálnej pozícii 129°W. SES-15 zabezpečuje služby pre Severnú Ameriku, Mexiko, Strednú Ameriku a oblasť Karibiku. Kapacitné možnosti satelitu budú môcť využiť aj poskytovatelia VSAT sietí a ďalších služieb náročných na objem dát vo vládnom sektore a námorníctve.
Nosná raketa: Soyuz
Kozmodróm: Európske vesmírne centrum, Kourou, Francúzska Guyana
Deň vypustenia: 18. mája 2017

SES-11
Satelit poskytuje pokrytie pre oblasť Severnej Ameriky, vrátane Havaja, Mexika a Karibskej oblasti. Jeho kapacita nahradí v Ku-pásme kapacitu satelitu AMC-15 na orbitálnej pozícii 105°W a v C-pásme kapacitu satelitu AMC-18 na rovnakej orbitálnej pozícii.
Nosná raketa: Falcon 9
Deň vypustenia: v priebehu roka 2017

GOVSAT-1
Poslaním satelitu GovSas je poskytovať bezpečnú, spoľahlivú a dostupnú službu satelitnej komunikácie pre vládny sektor, ktorý vyžaduje bezproblémové pripojenie k bezpečnostným aplikáciám. Tento viacúčelový satelit využíva frekvenčné pásma X a Ka určené pre armádu. Jeho vysoko výkonné a plne riadené lúče budú využívané pri vládnych misiách.
Nosná raketa: Falcon 9
Deň vypustenia: v priebehu roka 2017

SES-14
Satelit SES-14, ktorý nahradí satelit NSS-806, poskytuje novú kapacitu na území Severnej a Latinskej Ameriky, ako aj severoatlantického regiónu. Satelit disponuje technológiou HTS (High Throughput Satellite), ktorá zabezpečí kapacitu prostredníctvom viacbodových lúčov v Ku-pásme. Ponúka tak zvýšenú kapacitu pre poskytovanie video služieb americkým domácnostiam. Navyše podporuje existujúce služby VSAT a aplikácie využívajúce vysoký objem dát v námorníctve a letectve.
Nosná raketa: Falcon 9
Deň vypustenia: v priebehu roka 2017

SES-12
Satelit SES-12 disponuje technológiou HTS (High Throughput Satellite), ktorá rozširuje poskytovanie služieb spoločnosti SES ako DTH vysielanie (Direct-to-Home), VSAT, mobilné pripojenie a vysokorýchlostný prenos dát. Satelit SES-12 nahradí satelit NSS-6 na pozícii 95°E, z ktorej pokrýva oblasť Ázie a Tichomoria.
Nosná raketa: Ariane 5 ECA
Deň vypustenia: v priebehu roka 2017