Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť SES je citlivá v otázkach ochrany súkromia na internete. Veríme, že je dôležité, aby ste vedeli, ako nakladáme s informáciami, ktoré o vás získavame na internete. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú použitia informácií, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom alebo v súvislosti s touto webovou stránkou.

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie osobných údajov na tejto webovej stránke?

SES S.A. ("SES"), spoločnosť registrovaná podľa Luxemburského práva (VAT číslo LU 18953352) so sídlom v Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, Luxemburské veľkovojvodstvo, hosťuje a prevádzkuje webovú stránku ASTRA na adrese https://astra.ses/.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Všeobecne platí, že môžete navštíviť SES na sieti WWW, bez toho aby ste nás informovali, kto ste, alebo o sebe odhalili nejaké iné informácie. Naše webové servery zhromažďujú iba IP adresy návštevníkov. Tieto informácie sa zhromažďujú na meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na webe, počtu zobrazených stránok atď., a sú používané spoločnosťou SES na meranie využitia našich stránok a k zlepšeniu obsahu našich stránok. Z týchto informácií vás nemožno identifikovať a slúžia len na to, aby nám pomáhali v poskytovaní efektívnych služieb na daných webových stránkach. Spoločnosti vykonávajúce sledovanie a meranie pre spoločnosť SES majú tiež prístup k týmto informáciám.

Pri tých príležitostiach, kde poskytnete a súhlasíte s používaním vašich osobných údajov (tiež prostredníctvom aplikácie Live Chat), zhromažďujeme a používame tieto osobné údaje (napr. meno, adresu, telefónne číslo a e-mail), len aby sme:

 • odpovedali na vaše otázky
 • spracovali objednávky alebo prihlášky, ktoré ste odoslali
 • umožnili vám prístup ku konkrétnym informáciám o účte, napr. Extranet spoločnosti
 • vytvárali a zlepšovali naše produkty alebo služby.

Čas od času by sme radi využili osobné informácie, ktoré nám poskytnete, na:

 • prieskum trhu a sledovanie dát o predajoch
 • informovanie vás o našich produktoch, službách a akciách
 • poskytnutie informácií našim sesterským spoločnostiam SES, ktoré môžu byť umiestnené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP"), aby vám mohli zasielať informácie, ktoré by vás mohli zaujímať.

Ako súčasť služieb, poskytovaných prostredníctvom nášho webu, môžu byť vami poskytnuté osobné údaje prevedené do krajín mimo EHP. Tieto krajiny nemusia mať podobné nariadenie o ochrane údajov ako v EHP, podnikneme však kroky, aby sme zaistili, že vaše práva na ochranu osobných údajov budú naďalej chránené.

S výnimkou podmienok uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov nebudeme bez vášho súhlasu zverejňovať žiadne osobné údaje, pokiaľ to nie je zákonom požadované, aby sme chránili oprávnený záujem spoločnosti alebo chránili vaše životne dôležité záujmy.

V prípade, že si budete kedykoľvek želať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje pre niektoré alebo všetky z vyššie uvedených účelov, dajte nám prosím vedieť zaslaním e-mailu na adresu [email protected]. Prestaneme používať vaše informácie na tieto účely, akonáhle to bude rozumne možné.

Vaše práva spojené s vašimi osobnými údajmi

Podľa platných zákonov na ochranu dát, najmä všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov, máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

 • môžete podať námietku proti spracovaniu vašich dát
 • máte právo vedieť, aké osobné údaje ukladáme a spracovávame, a môžete si tieto informácie vyžiadať
 • môžete požiadať o opravu nesprávnych údajov
 • môžete požiadať o vymazanie týchto údajov.

Pre uplatnenie týchto práv prosím kontaktujte [email protected].

V prípade akýchkoľvek ďalších otázky alebo sťažností týkajúcich sa ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte nášho zmocnenca pre ochranu osobných údajov na adrese:

Zmocnenec pre ochranu osobných údajov SES Group
Château de Betzdorf
L-6815 Betzdorf
Luxemburské veľkovojvodstvo, 

[email protected]

Použitie súborov cookies

Cookies používame na našich webových stránkach, aby sme vylepšili vaše prehliadanie webu.

Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď navštívite web. Umožňuje webovej stránke zapamätať si vaše akcie a predvoľby (napríklad údaje o prihlasovaní, jazyku, veľkosti písma a ďalšie predvoľby zobrazenia), rovnako ako uložiť informácie o vašom počítači (napríklad IP adresa, zemepisná oblasť a typ prehliadača).

Aké typy cookies používa spoločnosť SES?

Používame dva typy cookies: trvalé cookies a cookies relácií. Trvalé cookies nám pomáhajú rozpoznať vás ako existujúceho používateľa. Keď vstúpite na weby SES, trvalý súbor cookie zostane vo vašom webovom prehliadači a bude načítaný, keď sa vrátite na stránku. Cookies relácií trvajú len po dobu aktívnej relácie (zvyčajne aktuálna návšteva webu alebo relácia prehliadača).

Ako spoločnosť SES používa cookies?

Cookies používame na všetkých našich webových stránkach a aplikáciách. Akýkoľvek webový prehliadač od nás pri načítaní týchto stránok dostane cookies.

Aké cookies spoločnosť SES používa?

 • Overovanie: Spoločnosť SES používa cookies pre uloženie informácií o totožnosti užívateľa.
 • Preferencie funkcií a služieb: Spoločnosť SES používa cookies, ktoré nám môžu povedať, aký jazyk preferujete, a môžu vám pomôcť jednoduchšie vyplniť formuláre na webových stránkach SES.
 • Výkonnosť, analýza a výskum: Spoločnosť SES používa Google Analytics, službu webovej analytiky od spoločnosti Google, Inc. („Google"). Google Analytics používa cookies na analýzu správania užívateľov na tejto stránke. Informácie generované cookies o Vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na vyhodnotenie vášho používania webu, zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok a poskytovanie ďalších služieb spojených s aktivitami na webových stránkach a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tiež tieto informácie odovzdať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepridruží vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré spoločnosť Google drží.

Zmena nastavenia cookies

Cookies môžete spravovať a/ alebo mazať, ako si prajete - podrobnosti nájdete na adrese http://www.allaboutcookies.org/ Môžete zmazať všetky cookies, ktoré sú už v počítači, a môžete nastaviť väčšinu webových prehliadačov tak, aby ich neukladali. Ak tak urobíte, pravdepodobne budete musieť ručne upraviť niektoré predvoľby zakaždým, keď navštívite web a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Uchovanie dát

Všetky informácie súvisiace s údajmi nebudú uchovávané dlhšie, než je potrebné vzhľadom na účel spracovania údajov, a zároveň budú dodržiavané obmedzenia podľa zákonných lehôt.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Zaviedli sme technológiu a zásady s cieľom chrániť vaše súkromie pred neoprávneným prístupom a nevhodným používaním a budeme aktualizovať tieto opatrenia, akonáhle budú k dispozícii nové technológie.

Použitie osobných údajov odoslaných na iné stránky

Nemôžeme byť zodpovední za zásady a postupy ochrany osobných údajov iných webových stránok, a to ani v prípade, že:

 • ste navštívili web tretej strany cez odkazy na našom webe, alebo
 • boli ste odkázaní na náš web z webu tretej strany.

Odporúčame skontrolovať zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite, a ak máte nejaké obavy alebo otázky, kontaktujte vlastníka alebo prevádzkovateľa týchto webových stránok.

Zmeny a aktualizácie

Čas od času môžeme vykonať zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Pokiaľ vykonáme podstatné zmeny v týchto Zásadách ochrany súkromia a spôsobu, akým používame vaše osobné údaje, zverejníme tieto zmeny na tejto stránke. Prosím, pravidelne kontrolujte naše Zásady ochrany osobných údajov.

Kontakt

V prípade potreby ďalších informácií o našich Zásadách ochrany osobných údajov môžete kontaktovať zmocnenca pre ochranu osobných údajov spoločnosti SES na nasledujúcej e-mailovej adrese: [email protected]