Hospodárske výsledky SES za rok 2017

Luxembursko, 23. februára 2018 – Spoločnosť SES S.A. oznámila výsledky svojho hospodárenia za rok 2017.

Najdôležitejšie finančné výsledky

  • Vykázané tržby 2 035,0 miliónov EUR predstavujú pokles o 1,6% (-5,2% v priamo porovnateľných číslach podľa metódy like-for-like (1)); SES Video -3,6% (1) a SES Networks -1,9% (1)
  • Marža zisku pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) 65,1% (2016: 70,2% podľa vykázaných čísel a 66,7% metódou like-for-like (1))
  • Čistý zisk 596,1 miliónov EUR (2016: 962,7 miliónov EUR vrátane príjmu vo výške 495,2 miliónov EUR súvisiaceho s konsolidáciou O3b)
  • Predstavenstvo navrhuje dividendu na akciu typu A pre rok 2017 vo výške 0,80 EUR (2016: 1,34 EUR)

 

      Zmena (%)     Zmena (%)
V miliónoch EUR Fiškálny rok 2017 Fiškálny rok 2016 Vykázané čísla Metoda like-for-like(1) Q4 2017 Q4 2016 Vykázané čísla Metoda like-for-like(1)
Tržby 2 035,0 2 068,8 -1,6 % -5,2 % 507,8 578,7 -12,2 % -8,7 %
EBITDA 1 324,2 1 451,5 -8,8 % -7,6 % 329,6 390,6 -15,6 % -12,2 %
Marža EBITDA 65,1 % 66,7 %(1)     64,9 % 67,6 %(1)    
Prevádzkový zisk(2) 610,6 820,3 -25,6 % -14,4 % 162,2 209,9 -22,8 % -20,2 %
Fiktívny zisk z vysporiadania úrokov z vlastného imania -- 495,2 nie je relevantné nie je k dispozícii -- -- -- --
Čistý zisk priraditeľný akcionárom SES 596,1 962,7 -38,1 % nie je k dispozícii 201,6 138,6 +45,4 % nie je k dispozícii
Zisk na akciu 1,21 EUR 2,18 EUR -44,5 % nie je k dispozícii 0,41 EUR 0,27 EUR +51,9 % nie je k dispozícii
Dividenda na akciu typu A 0,80 EUR 1,34 EUR -40,3 % nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii

1) Porovnávané hodnoty sú prepočítané podľa konštantného výmenného kurzu pre elimináciu fluktuácií hodnôt mien a na základe pro forma predpokladu, že konsolidácia RR Media a O3b prebehla k 1. januáru 2016. Marža EBITDA za fiškálny rok 2016 vo vykázaných číslach bola 70,2%
2) Pred započítaním fiktívneho zisku z vysporiadania úrokov z vlastného imania (v súvislosti s konsolidáciou O3b) bol za rok 2016 výsledok 495,2 milióna EUR

 

Karim Michel Sabbagh, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SES, uviedol: "Rok 2017 bol pre SES rokom významnej transformácie. Vytvorili sme dve nové obchodné jednotky zamerané na trh, SES Video a SES Networks, a pripravili si tak dobrú východiskovú pozíciu, ktorá nám v budúcnosti zabezpečí rast. Naše obchodné výsledky boli slabšie, než sme očakávali, pretože situácia na trhu v priebehu celého roka 2017 bola aj naďalej veľmi komplikovaná, a objavili sa určité ťažkosti so zdravotným stavom našich hmotných aktív. Tlačová správa

Počas roka sa ale začali prejavovať výhody nášho investičného programu - v roku 2017 boli úspešne vypustené tri nové satelity a v roku 2018 sa už podarilo vypustiť ďalšie dva. Spolu s ďalším plánovaným vypustením v roku 2018 a 2019 sa nám tak podarí naše hmotné aktíva rozšíriť o veľmi potrebné kapacity a funkcie vyžadované špecifickými zákazníkmi, a to najmä na rýchlo rastúcom aeronautickom trhu, čo nám umožní položiť základy nášho budúceho rastu. V rámci našej strategickej transformácie sme spustili program "Fit-for-Growth", ktorý má za cieľ optimalizovať a zlepšiť využitie našich aktív, ktoré patria k svetovej špičke, a zároveň zlepšiť internú efektivitu. V dôsledku prebiehajúcej adaptácie na náš nový prevádzkový a finančný model a investícií do budúceho rastu, sme sa rozhodli obmedziť výšku dividend, s cieľom umožniť spoločnosti ďalší rast a rozvoj v nadchádzajúcich rokoch.

SES Video dnes dodáva väčší počet kanálov väčšiemu množstvu divákom z prémiovejších oblastí, než akýkoľvek iný operátor, a vďaka nahromadeným objednávkam v celkovej hodnote 5,3 miliardy EUR je táto položka našej obchodnej činnosti výrazne rozsiahla, zisková a veľmi odolná. SES Networks je jediná firma na svete schopná prepojiť riešenie na geostacionárnej dráhe a strednej orbite Zeme s inovatívnymi riešeniami na zemi, do podoby atraktívnych balíčkov pre našich zákazníkov, ktorí sa zameriavajú na dáta. Naším cieľom je investovať zisk generovaný z obchodnej činnosti do dlhodobého rastu, a to najmä v prípade SES Networks. Hoci rok 2018 bude predovšetkým rokom dokončenia našej obchodnej transformácie, očakávame, že i tak SES dosiahne rast s atraktívnou maržou, čo dokazujú aj odhady pre rok 2020, ktoré sme dnes zverejnili." Najdôležitejšie obchodné výsledky

Tržby SES Video vo výške 1 383,0 miliónov EUR vo fiškálnom roku 2017 predstavujú pokles o 3,6% (porovnateľné výsledky získané metódou like-for-like). Trh, na ktorom SES Video operuje, sa naďalej vyznačuje vysokou konkurenciou; výsledky spoločnosti navyše výrazne ovplyvnil zlý zdravotný stav niektorých satelitov a zdržanie vypúšťania nových, plus niektoré špecifické krátkodobé faktory u MX1, súvisiace s nepredĺžením niektorých starších zmlúv. V roku 2018 sa očakáva, že implementácia IFRS 15 povedie k zníženiu tržieb asi o 15-20 miliónov EUR v súvislosti s HD+, čo by však nemalo mať žiaden vplyv na stav pokladnice.

Tržby SES Networks poklesli o 1,9% (porovnateľné výsledky získané metódou like-for-like) na 646,1 miliónov EUR. Pokles vo 4. kvartáli 2017 v medziročnom porovnaní (YoY) bol primárne spôsobený tým, že vo 4. štvrťroku 2016 dosiahla divízia Mobility mimoriadne úspešného predaja transpondérov. Ak odrátame výsledky z tohto predaja, potom sú výsledky divízie Mobility v medziročnom porovnaní nemenné; divízia Fixed Data vykázala pokles o 8,4% a divízia Government nárast o 5,5%. SES Networks medzi 3. a 4. kvartálom roka 2017 posilnila o 7,4% pri použití konštantného výmenného kurzu.

SES Networks vyvíja, zabezpečuje a realizuje jedinečné a bezkonkurenčné riešenia pre dátové služby, ktoré si u zákazníkov na celom svete získavajú stále vyššiu popularitu. 4. štvrťrok 2017 bol pre SES Networks najlepším z hľadiska tržieb a podarilo sa v ňom viac ako zdvojnásobiť objem predaja v celoročnom pomere oproti 2. kvartálu 2017. Počas 4. štvrťroka bolo tiež objednané väčšie množstvo služieb pre významných zákazníkov, čo zabezpečilo nové tržby už pre začiatok roka 2018.

Celkový objem nahromadených zákaziek SES je 7,5 miliardy EUR (2016: 8,1 miliardy EUR podľa vykázaných čísel a 7,6 miliardy EUR pri konštantných výmenných kurzoch), teda nezmenený výsledok oproti predchádzajúcemu roku, ktorý ukazuje, že sa spoločnosti darí úspešne hľadať náhradu za tržby zabezpečené v priebehu roku. Viac ako 80% očakávaných tržieb za rok 2018 už je zazmluvnených.

Budúci rast SES bol úspešne zabezpečený vypustením satelitov SES-10, SES-11 a SES-15 v roku 2017 a v roku 2018 zatiaľ satelitmi SES-14 a SES-16. Po zvyšok roka SES očakáva vypustenie SES-12 a ďalších štyroch satelitov do konštelácie O3b, ktoré boli osobitne navrhnuté pre maximalizáciu výhod MEO pre cieľových zákazníkov.

Do budúcnosti očakávame, že naši zákazníci budú pokračovať v škálovaní svojich kapacít a hľadaní nových príležitostí rastu, v dôsledku čoho dôjde k ďalšiemu vývoju štruktúry príjmov a marží. Spoločnosť SES aktualizovala svoje informačné podklady s cieľom umožniť investorom lepšie porozumieť svojim aktuálnym výsledkom a výhľadu do budúcnosti. Naše odhady pre rok 2018 sú opatrné v dôsledku toho, že SES potrebuje dokončiť transformáciu svojej obchodnej činnosti, ktorá posilní jej pozíciu pre rast v nasledujúcich dvoch rokoch i v dlhšom časovom horizonte. Pretože investície a kapitálové výdaje už prebehli a pretože obchodný model sa naďalej mení, má teraz SES v úmysle posilniť svoju účtovnú súvahu.

Preto predstavenstvo navrhlo výšku dividendy za rok 2017 obmedziť na 0,80 EUR na akciu typu A, čo predstavuje pokles o 40% oproti roku 2016. Tento krok je pre SES v danej situácii najvhodnejším riešením, ktoré spoločnosti umožní zlepšiť účtovnú súvahu a zároveň zabezpečiť príležitosti pre rast a progresívne zvyšovanie dividend v budúcnosti.

Úplná finančná správa je k dispozícii na stránkach SES:
https://www.ses.com/press-release/full-year-and-fourth-quarter-2017-results

 

Pre bližšie informácie prosím kontaktujte:

Richard Whiteing
Investor Relations
Tel: +352 710 725 261
[email protected]

Markus Payer
Corporate Communications
Tel: +352 710 725 500
[email protected]

 

Sledujte nás na:
Social Media
Blog
Media Gallery
White Papers

 

O společnosti SES

SES je předním světovým provozovatelem satelitů a první v poskytování diferencované a zcela škálovatelné nabídky kombinovaných GEO-MEO služeb s více než 50 geostacionárními družicemi (GEO - Geostationary Earth Orbit) a 12 družicemi na střední oběžné dráze (MEO - Medium Earth Orbit). SES se zaměřuje na poskytování end-to-end řešení a služeb s přidanou hodnotou prostřednictvím dvou klíčových obchodních jednotek: SES Video a SES Networks. Společnost poskytuje satelitní komunikační služby televizním a rozhlasovým společnostem, obsahovým a internetovým poskytovatelům, operátorům mobilním a pevným sítím, vládám a institucím. Portfolio společnosti SES obsahuje značku ASTRA, společnosti O3b a MX1, Vždy jde o přední poskytovatele mediálních služeb ve svém oboru, kteří nabízí kompletní škálu inovativních digitálních video a mediálních řešení. SES je kótován na burzách Eurnext Paris a Luxembourg Stock Exchanges (SESG). Další informace najdete na www.ses.com.