Teaser Media
Satelity

Satelity

Teaser Text
Satelity sú spoľahlivé, dostupné a vysoko účinné všade tam, kde iné spôsoby prenosu dát zlyhávajú.
Teaser Media
SAT>IP

SAT>IP

Teaser Text
Komunikačný protokol SAT>IP, ktorý prevádza televízny signál z družice do protokolu IP, umožňuje sledovať televíziu na akomkoľvek prístroji, ktorý je možné pripojiť na internet.
Teaser Media
sk-internet

Širokopásmový internet

Teaser Text
SES Broadband – rýchly, spoľahlivý širokopásmový internet kdekoľvek, kde potrebujete